News and Activities

ประชุมบูรณาการพัฒนางานอาหารปลอดภัย กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

12/09/2561 View 1087 Times
ประชุมบูรณาการพัฒนางานอาหารปลอดภัย กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ณ ห้องประชุมอุทัย สุขสุด อาคาร 7 ชั้น 5 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 
print