News and Activities

ประชุมเชิงปฏิบัติการบุคลากรสาธารณสุขเพื่อพัฒนาหน่วยงานคุณธรรม ครั้งที่ 1

03/04/2562 View 2856 Times
ประชุมเชิงปฏิบัติการบุคลากรสาธารณสุขเพื่อพัฒนาหน่วยงานคุณธรรม ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 
print