News and Activities

งานแถลงข่าว "อิ่มบุญ อิ่มใจ กินเจปลอดภัย"

17/09/2562 View 1116 Times
งานแถลงข่าว "อิ่มบุญ อิ่มใจ กินเจปลอดภัย" โดยสำนักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัยจัดงานบูรณาการทุกหน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุข เพื่อร่วมกันแถลงข่าวเทศกาลอาหารเจ  ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร ชั้น 2 อาคาร 1 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 
print