ปรับขนาดตัวอักษร
ข่าวและกิจกรรม

มอบโล่และเกียรติบัตร "จังหวัดต้นแบบระบบคุณภาพงานอาหารปลอดภัย ปี 2560 " (8 ก.ย. 60)

08/09/2560 จำนวนคนอ่าน 421 ครั้ง
เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560 นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข มอบโล่และเกียรติบัตร "จังหวัดต้นแบบระบบคุณภาพงานอาหารปลอดภัย ปี 2560 " ให้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา อุบลราชธานี พัทลุง และน่าน ในงานประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2560 ณ ห้อง Udonthani Convention Hall เซ็นทารา โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุดรธานี
 
 
พิมพ์หน้านี้