ปรับขนาดตัวอักษร
ข่าวและกิจกรรม

การขับเคลื่อนหน่วยงานคุณธรรมในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (22 หน่วยงาน) ครั้งที่ 2

11/09/2560 จำนวนคนอ่าน 401 ครั้ง
เข้าร่วมการขับเคลื่อนหน่วยงานคุณธรรมในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (22 หน่วยงาน) ครั้งที่ 2 มีการนำเสนอผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2560 สสอป.นำเสนอแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 2560
 
 
พิมพ์หน้านี้