ปรับขนาดตัวอักษร
ข่าวและกิจกรรม

ประชุมเชิงปฏิบัติ "เตรียมความพร้อมการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561"

12/09/2560 จำนวนคนอ่าน 458 ครั้ง
ประชุมเชิงปฏิบัติ  "เตรียมความพร้อมการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561" วันที่ 12 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมไพจิตร ปวะบุตร อาคาร 7 ชั้น 9 ตึก สป.
 
 
พิมพ์หน้านี้