ปรับขนาดตัวอักษร
ข่าวและกิจกรรม

ร่วมประชุมการดำเนินงานหน่วยตรวจสอบเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เขตสุขภาพที่ 7 (15 ก.ย. 60)

15/09/2560 จำนวนคนอ่าน 587 ครั้ง
ร่วมประชุมการดำเนินงานหน่วยตรวจสอบเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เขตสุขภาพที่ 7 (ร้อยเอ็ด, ขอนแก่น, มหาสารคาม, และกาฬสินธุ์) ณ ห้องประชุมปัญญานุสติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์  โดยมีนายปริญญา กองกาย เภสัชกรชำนาญการ ดำเนินการแทนประธานการประชุมในครั้งนี้
 
 
พิมพ์หน้านี้