ปรับขนาดตัวอักษร
ข่าวและกิจกรรม

(5 ต.ค. 60) การประชุมคณะอนุกรรมการประสานการดำเนินงานภายใต้คณะกรรมการความมั่นคงอาหารโลก ขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO)

05/10/2560 จำนวนคนอ่าน 556 ครั้ง
การประชุมคณะอนุกรรมการประสานการดำเนินงานภายใต้คณะกรรมการความมั่นคงอาหารโลก ขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ครั้งที่ 1 / 2560 วันที่ 5 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
 
 
พิมพ์หน้านี้