ปรับขนาดตัวอักษร
ข่าวและกิจกรรม

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย เขตสุขภาพที่ 8 จังหวัดเลย (8 ต.ค. 60)

08/10/2560 จำนวนคนอ่าน 550 ครั้ง
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2560 นายแพทย์เสรี ตู้จินดา ประธานคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงษ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค นายแพทย์กิตติ กรรภิรมย์ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 5 และผู้อำนวยการกองบริหารการสาธารณสุข และ ดร.ไพบูลย์ เอี่ยมขำ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมเเละสนับสนุนอาหารปลอดภัย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย เขตสุขภาพที่ 8 จังหวัดเลย โดยเข้าเยี่ยมชมเครือข่ายการปลูกผักปลอดสารพิษ ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย และในช่วงบ่ายเข้าตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลอำเภอท่าลี่ และด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนท่าลี่ จังหวัดเลย
 
 
พิมพ์หน้านี้