ปรับขนาดตัวอักษร
ข่าวและกิจกรรม

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย เขตสุขภาพที่ 8 จังหวัดอุดรธานี (9 ต.ค. 60)

09/10/2560 จำนวนคนอ่าน 403 ครั้ง
เมื่อวันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2560 นายแพทย์เสรี ตู้จินดา ประธานคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์กิตติ กรรภิรมย์ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 5 และผู้อำนวยการกองบริหารการสาธารณสุข และ ดร.ไพบูลย์ เอี่ยมขำ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมเเละสนับสนุนอาหารปลอดภัย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย เขตสุขภาพที่ 8 จังหวัดอุดรธานี โดยเข้าเยี่ยมชมกลุ่มเกษตรกรปลูกผักปลอดสารพิษ บ้านกุดลิงง้อ เเละเข้าตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลอุดรธานี ในช่วงบ่ายเยี่ยมชมนิทรรศการงานอาหารปลอดภัย และรับฟังการนำเสนอการดำเนินงานอาหารปลอดภัย เขตสุขภาพที่ 8 ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
 
 
พิมพ์หน้านี้