ปรับขนาดตัวอักษร
ข่าวและกิจกรรม

ประชุมปรึกษาหารือเตรียมการออกแบบการนำเสนอผลการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมกลุ่มประเด็นเกษตรและอาหารปลอดภัย ในงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 10 พ.ศ.2560 (10 ต.ค. 60)

10/10/2560 จำนวนคนอ่าน 637 ครั้ง
เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือเตรียมการออกแบบการนำเสนอผลการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมกลุ่มประเด็นเกษตรและอาหารปลอดภัย ในงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 10 พ.ศ.2560 เมื่อวันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2560 เวลา 9.30  ณ ห้องประชุมสุชน 1 ชั้น 2 อาคารสุขภาพแห่งชาติ ภายในกระทรวงสาธารณสุข

วัตถุประสงค์ เพื่อ ปรึกษาหารือการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ ประเด็นอาหารปลอดภัย ร่วมกับหน่วยงานภาคเครือข่ายที่เกี่ยวข้องแบบมีส่วนร่วม เพื่อเตรียมการนำเสนอรูปแบบในรูปแบบนิทรรศการ ในงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 10 พ.ศ.2560
 
 
พิมพ์หน้านี้