ปรับขนาดตัวอักษร
ข่าวและกิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 คณะที่ 4.4 ครั้งที่ 2 / 2561 (30 พ.ย. 60)

30/11/2560 จำนวนคนอ่าน 416 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 คณะที่ 4.4 ครั้งที่ 2 / 2561 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุม 109 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล
 
 
พิมพ์หน้านี้