ปรับขนาดตัวอักษร
ข่าวและกิจกรรม

การแถลงข่าวผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาความเข้มแข็งระบบการควบคุมความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ตลอดห่วงโซ่ (Institutional Strengthening on Food Safety and Quality in Supply Chain Management of Livestock Products Project)

01/12/2560 จำนวนคนอ่าน 499 ครั้ง
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 นายเเพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต ผู้ตรวจราชการเเละโฆษกกระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์ Mr.Sridhar Dharmapuri Senior Food Safety and Nutrition Officer  เเละ ดร. ไพบูลย์ เอี่ยมขำ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมเเละสนับสนุนอาหารปลอดภัย ร่วมแถลงข่าวผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาความเข้มแข็งระบบการควบคุมความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ตลอดห่วงโซ่ (Institutional Strengthening on Food Safety and Quality in Supply Chain Management of Livestock Products Project)  ณ ลานอเนกประสงค์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 
พิมพ์หน้านี้