ปรับขนาดตัวอักษร
ข่าวและกิจกรรม

(6 ธ.ค. 60) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาความสุขของบุคลากรและองค์กรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อขับเคลื่อนการเป็นองค์กรแห่งความสุข (Happy MOPH) ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

06/12/2560 จำนวนคนอ่าน 982 ครั้ง
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาความสุขของบุคลากรและองค์กรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อขับเคลื่อนการเป็นองค์กรแห่งความสุข (Happy MOPH) ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 วัตถุประสงค์ : พัฒนาหน่วยงานสู่การเป็นองค์กรแห่งความสุข มีแผนเสริมสร้างความผาสุก มีหน่วยงานตัวอย่างองค์กรแห่งความสุข กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ปฏิบัติงานสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ส่วนกลาง) ระหว่างวันที่ 6 - 8 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
 
 
พิมพ์หน้านี้