ปรับขนาดตัวอักษร
ข่าวและกิจกรรม

ประชุมซักซ้อมแนวทางการประเมินผลการปฎิบัติราชการตามคำรับรองการปฎิบัติราชการ ระดับหน่วยงานของ สป.

18/12/2560 จำนวนคนอ่าน 580 ครั้ง
ประชุมซักซ้อมแนวทางการประเมินผลการปฎิบัติราชการตามคำรับรองการปฎิบัติราชการ ระดับหน่วยงานของ สป. เพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินผลการปฎิบัติราชการปี 60 ในวันที่ 20 ธันวาคม 60 ที่จะถึงนี้
 
 
พิมพ์หน้านี้