ปรับขนาดตัวอักษร
ข่าวและกิจกรรม

ประชุมเพื่อชี้แจงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะเพิ่มเติม (19 ธ.ค. 60)

18/12/2560 จำนวนคนอ่าน 627 ครั้ง
ประชุมเพื่อชี้แจงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะเพิ่มเติมจากสมรรถนะหลักที่ กพ.กำหนดสำหรับข้าราชการและพนักงานราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ราชการบริหารส่วนกลาง) วันที่ 18 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุม 1 กองบริหารทรัพยากรบุคคล สป.
 
 
พิมพ์หน้านี้