ปรับขนาดตัวอักษร
ข่าวและกิจกรรม

ประชุมเชิงปฏิบัติการใช้ระบบติดตามยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ (SMS)

21/12/2560 จำนวนคนอ่าน 608 ครั้ง
ประชุมเชิงปฏิบัติการใช้ระบบติดตามยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ (SMS) ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีและการสื่อสาร อาคาร DATA center โดยโครงการบูรณาการและพัฒนาต้นแบบคุณภาพงานอาหารปลอดภัย ของ สสอป. ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 18 โครงการสำคัญของกระทรวง (สป.)
 
พิมพ์หน้านี้