ปรับขนาดตัวอักษร
ข่าวและกิจกรรม

สำนักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัยร่วมอวยพรปีใหม่แด่ผู้บริหารของกระทรวงสาธารณสุข (ปี2561)

03/01/2561 จำนวนคนอ่าน 534 ครั้ง
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมอวยพรปีใหม่ แด่ ผู้บริหารของกระทรวงสาธารณสุข 
แพทย์หญิงมยุรา กุสุมภ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เเละนายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค
 
พิมพ์หน้านี้