ปรับขนาดตัวอักษร
ข่าวและกิจกรรม

สำนักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมอวยพรปีใหม่ แด่ ผู้บริหารของกระทรวงสาธารณสุข

04/01/2561 จำนวนคนอ่าน 489 ครั้ง
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมอวยพรปีใหม่ แด่ ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุข ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์เสรี ตู้จินดา ประธานคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เเละนายเเพทย์โสภณ เมฆธน คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
 
พิมพ์หน้านี้