ปรับขนาดตัวอักษร
ข่าวและกิจกรรม

ประชุมหารือการจัดทำร่างขอบเขตงาน TOR ของหน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหารส่วนภูมิภาค (4 ม.ค. 61)

04/01/2561 จำนวนคนอ่าน 490 ครั้ง
ประชุมหารือการจัดทำร่างขอบเขตงาน TOR ของหน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหารส่วนภูมิภาค วันที่ 4 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคาร 4 สำนักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 
 
พิมพ์หน้านี้