ปรับขนาดตัวอักษร
ข่าวและกิจกรรม

การประชุมโครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย (25 ม.ค. 61)

25/01/2561 จำนวนคนอ่าน 621 ครั้ง
การประชุมโครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย ในวันที่ 25 มกราคม 2561 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร โดยมีศาสตราจารย์คลินิกพิเศษ นายแพทย์เสรี ตู้จินดา ประธานคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุม
 
 
พิมพ์หน้านี้