ปรับขนาดตัวอักษร
ข่าวและกิจกรรม

ประชุมเพื่อแสดงความคิดเห็น ทบทวนข้อเสนอของคณะกรรมการขับเคลื่อนสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูงฯ (25 ม.ค. 61)

25/01/2561 จำนวนคนอ่าน 603 ครั้ง
ประชุมเพื่อแสดงความคิดเห็น ทบทวนข้อเสนอของคณะกรรมการขับเคลื่อนสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูงในการ “ยกเลิกการใช้พาราควอต ไกลโฟเสท และคลอร์ไพริฟอส ทางการเกษตร” วันที่ 25 มกราคม 2561 ณ ห้องรับรอง 1 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล
 
 
พิมพ์หน้านี้