ปรับขนาดตัวอักษร
ข่าวและกิจกรรม

โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ “ขยับกายสบายชีวี ด้วยวิธีเต้นแอโรบิค” สสอป. (26 ม.ค. 61)

26/01/2561 จำนวนคนอ่าน 707 ครั้ง
โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ “ขยับกายสบายชีวี  ด้วยวิธีเต้นแอโรบิค”
ตามประกาศของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โดย สสอป.เล็งเห็นถึงความสำคัญ ของด้านผู้ปฏิบัติงาน ที่มีเป้าประสงค์  คือ ส่งเสริมความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากร โดยการส่งเสริมการออกกำลังกายและมุมพักผ่อนสำหรับบุคลากร
 
 
พิมพ์หน้านี้