ปรับขนาดตัวอักษร
ข่าวและกิจกรรม

การสัมมนา “แนวทางความร่วมมือภาคีเครือข่าย การขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนสู่เป้าหมาย 5 ล้านไร่” (1 - 2 ก.พ. 61)

02/02/2561 จำนวนคนอ่าน 576 ครั้ง
การสัมมนา “แนวทางความร่วมมือภาคีเครือข่าย การขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนสู่เป้าหมาย 5 ล้านไร่” เพื่อสร้างความเข้าใจแนวนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนเชิงพื้นที่ รวมทั้งการสร้างความร่วมมือของภาคีเครือข่าย ภาครัฐ และภาคประชาสังคม ที่จะทำให้การขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนไปสู่เป้าหมายการเพิ่มพื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืน 5 ล้านไร่ ในระหว่างวันที่ 1 - 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมตรัง เขตพระนคร กทม. โดยมี นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน
 
 
พิมพ์หน้านี้