ปรับขนาดตัวอักษร
ข่าวและกิจกรรม

การประชุมหารือเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติราชการ

13/02/2561 จำนวนคนอ่าน 561 ครั้ง
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 การประชุมหารือเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติราชการ เพิ่มเติมจากที่ กพ.กำหนด สำหรับข้าราชการและพนักงานราชการใน สป.
 
 
พิมพ์หน้านี้