ปรับขนาดตัวอักษร
ข่าวและกิจกรรม

การอบรมเชิงปฏิบัติการการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะเพิ่มเติมเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติสำหรับ ข้าราชการและพนักงานราชการฯ

06/03/2561 จำนวนคนอ่าน 539 ครั้ง
การอบรมเชิงปฏิบัติการการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะเพิ่มเติมเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ สำหรับข้าราชการและพนักงานราชการ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ราชการบริหารส่วนกลาง) วันที่ 6 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมเบสท์ เวสเทิร์น พลัส แวนด้า จังหวัดนนทบุรี
 
 
พิมพ์หน้านี้