ปรับขนาดตัวอักษร
ข่าวและกิจกรรม

การตรวจเยี่ยมเเละมอบนโยบายโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย เขตสุขภาพที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์

12/03/2561 จำนวนคนอ่าน 691 ครั้ง
          (วันที่ 12 มีนาคม 2561) ศาสตราจารย์ คลินิกพิเศษ นายแพทย์เสรี  ตู้จินดา ประธานคณะ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  ดร.ไพบูลย์ เอี่ยมขำ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย และคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมชมเครือข่ายปลูกผักปลอดภัย ที่ส่งผลผลิตเข้าสู่โรงครัวโรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ / โรงพยาบาลจังหวัดนครสวรรค์ ตรวจเยี่ยมตลาดธรรมชาติ โรงครัวโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ และ Food Street
          เเละในช่วงบ่าย ศาสตราจารย์ คลินิกพิเศษ นายแพทย์เสรี  ตู้จินดา ประธานคณะ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้มอบนโยบายโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย เขตสุขภาพที่ 3 ณ ห้องประชุมเสลา ชั้น 8 โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์
 
 
พิมพ์หน้านี้