ปรับขนาดตัวอักษร
ข่าวและกิจกรรม

การประชุมเพื่อพิจารณาเชื่อมโยงข้อมูลและรูปแบบผลการวิเคราะห์ เพื่อเฝ้าระวังความปลอดภัยอาหาร

19/03/2561 จำนวนคนอ่าน 583 ครั้ง
การประชุมเพื่อพิจารณาเชื่อมโยงข้อมูลและรูปแบบผลการวิเคราะห์ เพื่อเฝ้าระวังความปลอดภัยอาหาร วันที่ 19 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย อาคาร 4 ชั้น 5 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 
 
พิมพ์หน้านี้