ปรับขนาดตัวอักษร
ข่าวและกิจกรรม

การตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย เขตสุขภาพที่ 2 จ.พิษณุโลก

26/03/2561 จำนวนคนอ่าน 556 ครั้ง
(วันที่ 26 มีนาคม 2561) ศาสตราจารย์ คลินิกพิเศษ นายแพทย์เสรี  ตู้จินดา ประธานคณะ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  นายแพทย์โอภาส  การย์กวินพงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ดร.ไพบูลย์ เอี่ยมขำ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย และคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมชมแปลงปลูกผักปลอดสารพิษ ห้องตัดแต่ง คัดแยกผัก ห้องแช่เย็น และการจัดการการตลาด ณ แปลงปลูกผักปลอดสารพิษบ้านพันเสา ต.พันเสา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก จากนั้นเยี่ยมชมตลาดเกษตรอินทรีย์ ผักปลอดสารเคมี และโรงครัวอาหารปลอดภัย ณ โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
 
ในช่วงบ่ายหลังจากได้เยี่ยมชมนิทรรศการอาหารปลอดภัย ของดี 5 จังหวัด โครงการอาหารปลอดภัย เเละรับฟังการบรรยายภาพรวมการดำเนินงานโครงการอาหารเเล้ว ศาสตราจารย์ คลินิกพิเศษ นายแพทย์เสรี  ตู้จินดา ประธานคณะ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้มอบนโยบายโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย เขตสุขภาพที่ 2 ณ ห้องประชุมพลับพลึง ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
 
 
พิมพ์หน้านี้