ปรับขนาดตัวอักษร
ข่าวและกิจกรรม

ประชุมสรุปผลการดำเนินการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะฯ

09/04/2561 จำนวนคนอ่าน 684 ครั้ง
ประชุมสรุปผลการดำเนินการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะเพิ่มเติมตามลักษณะงานที่ปฏิบัติสำหรับข้าราชการและพนักงานราชการใน สป. วันที่ 9 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมกำธรสุวรรณกิจ อาคาร 1 ชั้น 1 กรมอนามัย
 
 
พิมพ์หน้านี้