ปรับขนาดตัวอักษร
ข่าวและกิจกรรม

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย เขตบริการสุขภาพที่ 9 จังหวัดชัยภูมิ และตลาดนัดสีเขียว โรงพยาบาลชัยภูมิ

30/04/2561 จำนวนคนอ่าน 317 ครั้ง
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 นายแพทย์เสรี ตู้จินดา ประธานคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นางสาวจารุวรรณ ลิ้มสัจจะสกุล รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ดร.ไพบูลย์ เอี่ยมขำ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย เขตบริการสุขภาพที่ 9 จังหวัดชัยภูมิ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมตลาดนัดสีเขียว โรงพยาบาลชัยภูมิ ลงพื้นที่แปลงผัก ณ บ้านโนนอดน้อย ต.หนองนาแซง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ พร้อมทั้งเยี่ยมชมบูท นิทรรศการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย ภาพรวมเขตสุขภาพที่ 9 และรับฟังการนำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยเขตสุขภาพที่ 9 ณ โรงพยาบาลชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
 
 
พิมพ์หน้านี้