ปรับขนาดตัวอักษร
ข่าวและกิจกรรม

การประชุมเพื่อพัฒนาจังหวัดต้นแบบระบบคุณภาพงานอาหารปลอดภัยจังหวัดกาฬสินธุ์

09/05/2561 จำนวนคนอ่าน 514 ครั้ง
วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 สำนักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย นำทีมโดย ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านระบบคุณภาพงานอาหารปลอดภัย อาจารย์กัลยาณี ดีประเสริฐวงศ์ และภญ.ผ่องพรรณ สุเมธวานิชย์ ลงพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อร่วมกันจัดทำระบบคุณภาพงานอาหารปลอดภัยจังหวัดเป็นต้นแบบ และให้สอดคล้องกับกฎอนามัยระหว่างประเทศ ( IHR) เพื่อรองรับการประเมินจาก WHO ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
 
พิมพ์หน้านี้