ปรับขนาดตัวอักษร
ข่าวและกิจกรรม

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงครัวโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ เปิดตลาดอาหารปลอดภัยโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ณ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการเครือข่ายความปลอดภัยด้านอาหารจังหวัดกาฬสินธุ์

10/05/2561 จำนวนคนอ่าน 617 ครั้ง
วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ดร.ไพบูลย์ เอี่ยมขำ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย นายแพทย์ประวิตร ศรีบุญรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ นายแพทย์บรรพจน์ สุวรรณชาติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงครัวโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ เปิดตลาดอาหารปลอดภัยโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ณ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการเครือข่ายความปลอดภัยด้านอาหารจังหวัดกาฬสินธุ์ ตามโครงการในพระราชดำริหนองเลิงเปลือย อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์
 
 
พิมพ์หน้านี้