ปรับขนาดตัวอักษร
ข่าวและกิจกรรม

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย กล่าวเปิดงานสรุปผลการลงพื้นที่เพื่อพัฒนาจังหวัดต้นแบบระบบคุณภาพงานอาหารปลอดภัย ปีงบประมาณ 2561

10/05/2561 จำนวนคนอ่าน 579 ครั้ง
ในช่วงบ่าย ดร.ไพบูลย์ เอี่ยมขำ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย กล่าวเปิดงานสรุปผลการลงพื้นที่เพื่อพัฒนาจังหวัดต้นแบบระบบคุณภาพงานอาหารปลอดภัย ปีงบประมาณ 2561 เเละมอบนโยบายการดำเนินงานต้นแบบระบบคุณภาพงานอาหารปลอดภัยของจังหวัด รับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงานอาหารปลอดภัยในภาพจังหวัด และรับฟังผลการดำเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย ณ ห้องประชุมเรื่อง โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
 
 
พิมพ์หน้านี้