ปรับขนาดตัวอักษร
ข่าวและกิจกรรม

การประชุมรายงานความก้าวหน้าโครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย เกษตรกรปลอดโรค

16/05/2561 จำนวนคนอ่าน 586 ครั้ง
การประชุมรายงานความก้าวหน้าโครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย เกษตรกรปลอดโรค วันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30-13.00 น. ณ ห้องประชุมประเมินจันทวิมล อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค
 
พิมพ์หน้านี้