ปรับขนาดตัวอักษร
ข่าวและกิจกรรม

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมสู่สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 11

24/05/2561 จำนวนคนอ่าน 2176 ครั้ง
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมสู่สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 11 วันที่ 24 พฤษภาคม 25691 ณ โรงแรมริชมอนด์ วัตถุประสงค์ในการประชุมครั้งนี้เพื่อแลกเปลี่ยนและหาข้อสรุปในประเด็นด้านนโยบาย การวิเคราะห์ Stakeholders และแกนทำงานในการทำงานวิชาการและขึ้นรูปประเด็น
 
 
พิมพ์หน้านี้