ปรับขนาดตัวอักษร
ข่าวและกิจกรรม

การประชุมการเขียนรายละเอียดตัวชี้วัด ตามคำรับรองการปฎิบัติราชการ ปีงบประมาณ2561

05/06/2561 จำนวนคนอ่าน 635 ครั้ง
การประชุมการเขียนรายละเอียดตัวชี้วัด ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ2561 ตัวชี้วัดที่4 การถ่ายทอดตัวชี้วัดและการนำผลสัมฤทธิ์ไปขึ้นเงินเดือน ของ ผู้อำนวยการ ข้าราชการและพนักงานราชการ
 
พิมพ์หน้านี้