ปรับขนาดตัวอักษร
ข่าวและกิจกรรม

ลงพื้นที่พัฒนาจังหวัดต้นแบบระบบคุณภาพงานอาหารปลอดภัย

05/06/2561 จำนวนคนอ่าน 431 ครั้ง
วันที่ 5 มิถุนายน 2561 ดร.ไพบูลย์ เอียมขำ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย เปิดประชุมและชี้แจงวัตถุประสงค์การลงพื้นที่พัฒนาจังหวัดต้นแบบระบบคุณภาพงานอาหารปลอดภัย ประธานเปิดกล่าวต้อนรับคณะทำงาน โดยนายแพทย์อุทิศศักดิ์ หริรัตนกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา
 
พิมพ์หน้านี้