ปรับขนาดตัวอักษร
ข่าวและกิจกรรม

การประชุมและร่วมการจัดทำระบบคุณภาพงานอาหารปลอดภัยจังหวัดให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ระบบคุณภาพงานอาหารปลอดภัยจังหวัด

05/06/2561 จำนวนคนอ่าน 662 ครั้ง
ช่วงบ่าย การประชุมและร่วมการจัดทำระบบคุณภาพงานอาหารปลอดภัยจังหวัดให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ระบบคุณภาพงานอาหารปลอดภัยจังหวัด โดยคุณกัลยาณี ดีประเสริฐวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบคุณภาพงานอาหารปลอดภัย และภญ.ผ่องพรรณ สุเมธวานิชย์ ข้าราชการบำนาญ เภสัชกรเชี่ยวชาญ
 
พิมพ์หน้านี้