ปรับขนาดตัวอักษร
ข่าวและกิจกรรม

ลงพื้นที่จังหวัดสงขลา

06/06/2561 จำนวนคนอ่าน 626 ครั้ง
วันที่ 6 มิถุนายน 2561 นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่จังหวัดสงขลาร่วมกับนายแพทย์อุทิศศักดิ์ หริรัตนกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา พร้อมทั้ง ดร.ไพบูลย์ เอี่ยมขำ
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย และคณะ มอบนโยบาย ตรวจเยี่ยม และรับฟังผลการพัฒนาระบบคุณภาพงานอาหารปลอดภัยจังหวัด และให้เกียรติมอบประกาศเกียรติคุณ สำหรับโรงพยาบาลที่มีกระบวนการดำเนินงานสนับสนุนเครือข่ายเกษตรกรมาตรฐานอาหารปลอดภัย ในการดำเนินงานโครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย และประกาศเกียรติคุณ “องค์กรปลอดภาชนะโฟมบรรจุอาหาร 100%”
 
พิมพ์หน้านี้