ปรับขนาดตัวอักษร
ข่าวและกิจกรรม

เยี่ยมชมการดำเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย และโรงครัวโรงพยาบาลสงขลา ณ โรงพยาบาลสงขลา จังหวัดสงขลา

07/06/2561 จำนวนคนอ่าน 600 ครั้ง
วันที่ 7 มิถุยายน 2561 ดร.ไพบูลย์ เอี่ยมขำ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย ได้เยี่ยมชมการดำเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย และโรงครัวโรงพยาบาลสงขลา ณ โรงพยาบาลสงขลา จังหวัดสงขลา
 
พิมพ์หน้านี้