ปรับขนาดตัวอักษร
ข่าวและกิจกรรม

ประชุมปรึกษาหารือ เรื่อง การบันทึกข้อมูแผนงาน/โครงการให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนปฏิรูปประเทศ

08/06/2561 จำนวนคนอ่าน 669 ครั้ง
ประชุมปรึกษาหารือ เรื่อง การบันทึกข้อมูแผนงาน/โครงการให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนปฏิรูปประเทศ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร 1 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 
พิมพ์หน้านี้