ปรับขนาดตัวอักษร
ข่าวและกิจกรรม

ประชุมปรึกษาหารือ เรื่องการจัดทำแผนงาน/โครงการให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข ในประเด็นการปฏิรูปการคุ้มครองผู้บริโภค

19/06/2561 จำนวนคนอ่าน 508 ครั้ง
ประชุมปรึกษาหารือ เรื่องการจัดทำแผนงาน/โครงการให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข ในประเด็นการปฏิรูปการคุ้มครองผู้บริโภค ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 
พิมพ์หน้านี้