ปรับขนาดตัวอักษร
ข่าวและกิจกรรม

ประชุมหารือการจัดทำแผน/โครงการให่สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข ในประเด็นการปฏิรูปการคุ้มครองผู้บริโภค ครั้งที่ 2/2561

03/07/2561 จำนวนคนอ่าน 448 ครั้ง
ประชุมหารือการจัดทำแผน/โครงการให่สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข ในประเด็นการปฏิรูปการคุ้มครองผู้บริโภค ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมหลวงวิเชียรแพทยาคม ชั้น 2 อาคาร 1 ตึกสำนักงานคณะกรรมการอาหารเเละยา
 
พิมพ์หน้านี้