ปรับขนาดตัวอักษร
ข่าวและกิจกรรม

การประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยเรื่องฟอร์มาลิน ภายใต้คณะทำงานพัฒนากลไกการบริหารจัดการความเสี่ยงปัญหาสารฟอร์มาลินในอาหาร

05/07/2561 จำนวนคนอ่าน 420 ครั้ง
การประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยเรื่องฟอร์มาลิน ภายใต้คณะทำงานพัฒนากลไกการบริหารจัดการความเสี่ยงปัญหาสารฟอร์มาลินในอาหาร ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมเเละสนับสนุนอาหารปลอดภัย ชั้น 5 อาคาร 4 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 
พิมพ์หน้านี้