ปรับขนาดตัวอักษร
ข่าวและกิจกรรม

โครงการจัดงานคัดเลือกคนดีศรีสาธารณสุข หน่วยงานดีเด่นการประกวดเรื่องเล่าและการกล่าวสุนทรพจน์ ด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข

09/07/2561 จำนวนคนอ่าน 341 ครั้ง
โครงการจัดงานคัดเลือกคนดีศรีสาธารณสุข หน่วยงานดีเด่นการประกวดเรื่องเล่าและการกล่าวสุนทรพจน์ ด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
 
พิมพ์หน้านี้