ปรับขนาดตัวอักษร
ข่าวและกิจกรรม

ประชุมคณะทำงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านความปลอดภัยของอาหาร และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อชี้แจงการเข้าใช้เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูล

10/07/2561 จำนวนคนอ่าน 439 ครั้ง
ประชุมคณะทำงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านความปลอดภัยของอาหาร และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อชี้แจงการเข้าใช้เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูล ณ ห้องประชุม 1 สำนักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย อาคาร 4 ชั้น 5 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 
พิมพ์หน้านี้