ปรับขนาดตัวอักษร
ข่าวและกิจกรรม

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดวางระบบการควบคุมภายใน" ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561"

04/03/2562 จำนวนคนอ่าน 3379 ครั้ง
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดวางระบบการควบคุมภายใน" ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561" สำหรับหน่วยงานในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระหว่างวันที่ 4-5 มีนาคม 2562 ณ โรงแรม อมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ
 
พิมพ์หน้านี้