ปรับขนาดตัวอักษร
ข่าวและกิจกรรม

สำนักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย กระทรวงสาธารณสุข นำโดย ดร.ไพบูลย์ เอี่ยมขำ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัยและคณะ ตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยต้นแบบ ระดับโรงพยาบาลชุมชน ณ โรงพยาบาลปทุมวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ พร้อม

07/03/2562 จำนวนคนอ่าน 3344 ครั้ง
สำนักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย กระทรวงสาธารณสุข นำโดย ดร.ไพบูลย์ เอี่ยมขำ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัยและคณะ ตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยต้นแบบ ระดับโรงพยาบาลชุมชน ณ โรงพยาบาลปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมทั้งลงพื้นที่เยี่ยมชุมชนเกษตรกรผักปลอดสาร บ้านโคกพระวินัย
 
พิมพ์หน้านี้