ปรับขนาดตัวอักษร
ข่าวและกิจกรรม

การประชุมเตรียมความพร้อมการรายงานผลผู้บริหารองค์การ ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบ 6 เดือน (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562)

13/03/2562 จำนวนคนอ่าน 3279 ครั้ง
การประชุมเตรียมความพร้อมการรายงานผลผู้บริหารองค์การ ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบ 6 เดือน (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562) ในวันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมกองยุทธศาสตร์และแผนงาน 1 อาคาร 6 ชั้น 4 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
 
พิมพ์หน้านี้